Stockholm
Gastro Center
Mage
Sophiahemmet

Välkommen till GHP Stockholm Gastro Center!

Vi är en av de största specialistklinikerna inom medicinsk gastroenterologi och endoskopi i Sverige. Vi utför olika endoskopiska undersökningar samt utreder och behandlar patienter med bland annat inflammatoriska tarmsjukdomar. Vi vill erbjuda vård med mycket hög kvalitet och tillgänglighet, där personalen har lång erfarenhet av endoskopi och gastroenterologi. Stockholm Gastro Center ingår i GHP-koncernen vars koncept är kvalitet genom specialisering.

 

Tidigare har Stockholm Gastro Center bestått av två kliniker - en på Sophiahemmet och en i Läkarhuset Odenplan. Vid årsskiftet slogs klinikerna ihop och samtlig verksamhet bedrivs numera på Sophiahemmet. För mer information, kontakta oss.