Stockholm
Gastro Center

Inför remittering

GHP Stockholm Gastro Center har vårdavtal med SLL inom gastroenterologisk specialistvård samt gastrointestinal endoskopi hos vuxna. Vi tar huvudsakligen emot remisser från Stockholms län, men vi kan även ta emot patienter från andra län.

Mottagning för gastroenterologi och hepatologi
– information till inremitterande läkare

Vi tar emot patienter för specialistbedömning inom gastroenterologi och hepatologi. Vi följer riktlinjerna i Viss (www.viss.nu) enligt vårt uppdrag från Stockholms Läns Landsting. Det innebär att patienterna ska ha genomgått en grundläggande utredning enligt dessa riktlinjer och att kriterierna för remiss till gastroenterolog ska vara uppfyllda. Om behov av akut, inneliggande eller högspecialiserad vård måste vi hänvisa till akutsjukhus.

Patienter med inflammatorisk tarmsjukdom och kronisk leversjukdom, som inte är i behov av akutsjukhusets eller universitetssjukhusets resurser, kan knytas till mottagningen och skötas härifrån. Patienter med funktionella diagnoser (tex dyspepsi och IBS), celiaki eller behov av gastroenterologisk specialistbedömning, erbjuds 1-2 besök på läkarmottagning, dietistkontakt och en behandlingsplan. Därefter kommer fortsatt uppföljning att hänvisas till primärvård enligt LEON-principen (Lägsta Effektiva Omhändertagande Nivå).

Vårdgivare som önskar rådgivning inför remittering eller angående utredning och behandling av gastroenterologisk sjukdom är välkomna att kontakta oss på telefonnummer 08-406 23 08 (knappval 5).

E-remisser

Vi tar helst emot elektroniska remisser för både undersökningar och konsultationer via journalsystemet TakeCare.

Pappersremisser skickas till:

GHP Stockholm Gastro Center
Sophiahemmet
Box 5605
114 86 Stockholm