Stockholm
Gastro Center

Inför remittering

Stockholm Gastro Center har vårdavtal med SLL inom gastroenterologisk specialistvård samt gastrointestinal endoskopi hos vuxna. Vi tar huvudsakligen emot remisser från Stockholms län, men vi kan även ta emot patienter från andra län. Efter att vi tagit emot remissen skickar vi normalt en kallelse till patienten inom 7 -10 dagar.

E-remisser

Vi tar helst emot elektroniska remisser för både undersökningar och konsultationer via journalsystemet TakeCare.

Pappersremisser skickas till:

Stockholm Gastro Center, Sophiahemmet
Box 5605, 114 86 Stockholm

Läs mer på viss.nu »