Stockholm
Gastro Center

Kvalitet och miljö

Kvalitets- och avvikelsehantering

kivcertweb2015 loggaKvalitetsarbetet pågår ständigt på Stockholm Gastro Center med syfte att förbättra verksamheten. Vi arbetar i ett övergripande kvalitetshanteringssystem, KIV som är ackrediterat via Kvalprak.

Vi använder avvikelsehantering som en metod för att upprätthålla hög kvalitet. Genom att identifiera och åtgärda avvikelser från våra rutiner arbetar vi förebyggande för att garantera god patientsäkerhet och uppnå effektivitet i verksamheten.

Miljöarbete

Enheten följer de föreskrifter och förordningar som gäller i och med Sophiahemmets övergripande miljöcertifiering enligt ISO:14001.