Stockholm
Gastro Center

Hur blir jag patient?

Behövs remiss?

Vi behöver en remiss för att kunna bedöma om vår verksamhet är lämplig för att utföra den vård som önskas. En remiss är en förfrågan om medicinsk utredning, bedömning eller undersökning. Den innehåller en kort beskrivning av ditt hälsotillstånd och resultatet av tidigare utförda utredningar. Remissen skrivs exempelvis av din husläkare som sedan följer upp resultatet av utredningen och/eller undersökningen.

Egenremiss

Grundläggande utredningar görs inom primärvården, ej på specialistmottagningar. Om du tidigare inte har sökt vård för dina besvär - kontakta din vårdcentral. Om du av någon anledning inte får en remiss från din vårdcentral kan du själv skriva en så kallad ”egenremiss”.

Följande information ska ingå i egenremissen:

  1. Beskriv kortfattat dina tidigare och nuvarande sjukdomar.
  2. Beskriv dina besvär.
  3. Redogör för resultatet av tidigare utredningar och undersökningar.
  4. Skriv vad du önskar få hjälp med.
  5. Ange kontaktuppgifter och personnummer.

När vi fått din egenremiss gör våra läkare en bedömning och återkommer med svar inom någon vecka. Om din remiss blir godkänd bokas du in för ett läkarbesök.

Vänligen observera att vi aldrig bokar in en undersökning direkt baserat på en egenremiss. Anledningen till detta är att det måste göras en medicinsk bedömning av nytta och risker. Det måste också finnas en läkare som kan ta ansvar för uppföljning. Väntetiden till specialistmottagningen är för närvarande 6-8 veckor.

Försäkringspatienter 

Vi har avtal med ett flertal försäkringsbolag. Har du en privat sjukvårdsförsäkring? Kontakta ditt försäkringsbolag för mer information.

Bor du inte i Stockholms län? 

Om du inte är folkbokförd i Stockholms län måste du ha en betalningsförbindelse (specialistvårdsremiss) från ditt hemlandsting för att få komma till oss för undersökning eller behandling. Då reglerna kan se lite olika ut för respektive landsting ber vi dig kontakta ditt hemlandsting för att få mer information om vad som gäller för just dig.

För ambassader och ambassadanställda samt utlandssvenskar gäller särskilda överenskommelser. För mer information, kontakta mottagningen.