Stockholm
Gastro Center

Hur blir jag patient?

Behövs remiss?

Vi behöver en remiss för att kunna bedöma om vår verksamhet är lämplig för att utföra den vård som önskas. En remiss är en förfrågan om medicinsk utredning, bedömning eller undersökning. Den innehåller en kort beskrivning av en persons hälsotillstånd och resultatet av tidigare gjorda utredningar.
Remissen skrivs vanligen av en läkare som har kännedom om patienten och sedan följer upp resultatet av utredningen

Egen remiss

Remissen kan också skrivas av patienten själv om förfrågan gäller medicinsk utredning, så kallad ”egenremiss”. Vi tar inte emot egenremisser för enbart en undersökning. Anledningen till detta är att man bör göra en medicinsk bedömning av nytta och risker och det måste också finnas någon som kan ta ansvar för uppföljning.

Om du vill skriva en egenremiss till vår specialistmottagning så bör du tänka på detta:

  1. Grundläggande utredningar görs inom primärvård, ej på specialistmottagningar. Om du tidigare inte har sökt vård för ditt besvär så kontakta primärvården.
  2. Beskriv kort dina tidigare och nuvarande sjukdomar.
  3. Beskriv dina besvär.
  4. Redogör för resultatet av tidigare utredningar och undersökningar.
  5. Skriv vad du önskar få hjälp med.
  6. Ange kontaktuppgifter

När vi fått din egenremiss gör våra läkare en bedömning och återkommer med svar inom någon vecka. Väntetiden till specialistmottagningen är för närvarande 6-8 veckor.

Försäkringspatienter 

Vi har avtal med ett flertal försäkringsbolag . Har du en privat sjukvårdsförsäkring kontaktar du ditt försäkringsbolag för mer information.

Bor du inte i Stockholms län? 

Om du inte är folkbokförd i Stockholms län måste du ha en betalningsförbindelse (specialistvårdsremiss) från ditt hemlandsting för att få komma till oss för undersökning eller behandling. Då reglerna kan se lite olika ut ber vi dig kontakta ditt hemlandsting för att få mer information om vad som gäller i just ditt fall.

För ambassader och ambassadanställda samt utlandssvenskar gäller särskilda överenskommelser. För priser, kontakta mottagningen.

 

Sophiahemmet Lakarhuset Odenplan28 cropped