Stockholm
Gastro Center

Inför ditt besök

För att vi ska kunna ge dig bästa möjliga service samt garantera patientsäkerheten ber vi dig ta med följande när du kommer till oss:

  • ID-kort
  • Högkostnadskort eller frikort

Patientavgifter

Vi har vårdavtal med Stockholms läns landsting vilket innebär att deras patientavgifter gäller:

  • Undersökning: 200 kr
  • Första besök hos läkare på specialistmottagning med remiss från läkare på vårdcentral/husläkarmottagning eller privat specialist som arbetar enligt lagen om läkarvårdsersättning: 150 kr
  • Återbesök hos läkare: 350 kr

Högkostnadskort och frikort gäller.

Tolk

Om du behöver tolk under ditt besök vänligen kontakta oss i god tid.

Byte av tid

Om du behöver boka om- eller avboka din tid vänligen kontakta oss i god tid. Du gör det lättast och säkrast genom att logga in på 1177.se. Det går även att om- och avboka per telefon, se under Kontakt.

Sjukresa

En sjukresa är en resa mellan ditt hem och en vårdgivare. Alla sjukresor grundar sig på en medicinsk bedömning och det är din vårdgivare som beslutar om du är berättigad till resa. Du kan alltså inte själv kräva att få sjukresa. Kontakta den vårdgivare som begärt undersökningen hos oss om du anser dig behöva sjukresa.