Stockholm
Gastro Center

Allmänt om endoskopi

Endoskopi är ett samlingsnamn för olika invärtes undersökningar. Vid en endoskopi används en böjlig, styrbar slang försedd med videooptik. Hos oss på GHP Stockholm Gastro Center utförs olika endoskopiska undersökningar av magtarmkanalen. Vi utför även kapselenteroskopier. Mer information om våra undersökningar hittar du under respektive rubrik i menyn.

 

 mage