Stockholm
Gastro Center

Kapselundersökning av tunntarmen

KapselKapselendoskopi är en diagnostisk undersökning där man med hjälp av en liten kameraförsedd kapsel mätandes 11x26 mm (vikt < 4 g) undersöker tunntarmens slemhinna. Under passagen tar kapseln tre bilder per sekund. Passagetiden varierar från ca 2 tim till i allmänhet 6-8 timmar. Bilderna sänds till en mottagare som är fäst vid patientens midja och överförs sedan till en datorenhet där bilderna granskas.

Tunntarm

Kapsel 1