Stockholm
Gastro Center

Kapselundersökning av tunntarmen

Allmänt

Kapselenteroskopi är en undersökning där tunntarmens slemhinna undersöks med hjälp av en liten kameraförsedd kapsel mätandes 8x23 mm.

Inför undersökningen

Om du tar järntabletter skall du sluta med dessa 7 dagar innan undersökningen.

Dagen före undersökningen

Dagen före undersökningen kan du äta frukost och lunch som vanligt, därefter får du endast dricka klar vätska. Exempel på klar vätska: läsk, saft, juice utan fruktkött, buljong, sportdryck samt kaffe eller te utan mjölk.

Undersökningsdagen

Smörj inte in magen med mjukgörande kräm eller lotion. Bär löst sittande kläder (ej klänning). Beräkna att undersökningen tar cirka 8 timmar. När kapseln är igångsatt behöver du inte vara kvar på mottagningen utan du kan till exempel gå till jobbet som vanligt. Du får dricka vatten direkt efter att du har svalt ned kapseln, fortsätt därefter dricka så mycket som möjligt under dagen. Efter 2 timmar kan du ta eventuella mediciner och efter 6 timmar kan du börja äta igen.

Rör på dig som vanligt under dagen men utför ingen fysisk aktivitet som innebär att du böjer dig mycket eller anstränger dig så att du blir svettig. Det går bra attt köra bil samt använda mobiltelefon och dator som vanligt. Under tiden kapseln är kvar i tarmen får du inte genomgå MR-undersökning, detta på grund av att kapseln innehåller metall.

Om problem uppstår och/eller om du får besvär under pågående undersökning, kontakta oss.

Hur går undersökningen till?

När du kommer till mottagningen fästs en mottagare vid din midja. Du kommer därefter att få svälja ned kapseln. Kapseln passerar sedan genom magtarmkanalen, under passagen tar kapseln flera bilder per sekund. Dessa bilder sänds till mottagaren som du har fäst vid midjan. Passagetiden varierar från cirka 2-8 timmar. Bilderna förs sedan över från mottagaren till en dator och granskas.

Dagen efter undersökningen

Lämna tillbaka mottagaren till mottagningen. Kapseln beräknas lämna din kropp samma dag eller inom några dagar. Resultatet av undersökningen får du av den läkare som remitterat dig.

 

Tunntarm