Stockholm
Gastro Center

Koloskopi

Allmänt

Vid en koloskopi undersöks änd- och tjocktarmen med hjälp av ett endoskop. En koloskopi kan vara aktuellt att genomföra om du exempelvis har besvär med buksmärta, förändrade avföringsvanor eller blödning. Vid undersökningen är det möjligt att se om det till exempel finns tumörer, polyper eller inflammation. Det är även möjligt att ta vävnadsprover från slemhinnan samt avlägsna polyper.

Förberedelser

För att undersökningen ska kunna genomföras måste tarmen vara helt ren. Detta uppnås genom att du följer en särskild diet veckan innan undersökningen samt att du laxerar enligt instruktion. För vidare information kring dessa förberedelser, var god se Laxeringsförberedelser. Välj instruktionerna för det preparat som du fått recept på.

Hur går undersökningen till?

När undersökningen startar ligger du på vänster sida. En bedövningsgel appliceras vid ändtarmsöppningen, därefter förs endoskopet in. När tarmen är tom är den sammanfallen. För att kunna genomföra undersökningen måste endoskopisten därför spänna ut tarmen, vilket görs med till exempel vatten eller luft. Detta kan medföra obehag och i vissa fall smärta. Hur en koloskopi upplevs är väldigt individuellt. Målet är att undersöka tarmen från ändtarmsöppningen till tunntarmsmynningen. Undersökningstiden varierar, men vanligtvis brukar en koloskopi genomföras på 15-30 minuter.

Om du känner dig orolig inför undersökningen kan du få avslappande medicin. Det finns även möjlighet att få smärtstillande medicin vid behov under undersökningens gång. Observera att du inte får köra bil under resten av dagen om du erhåller någon av dessa mediciner.

Efter undersökningen

Endoskopisten ger besked om resultatet direkt. Om vävnadsprover tas skickas dessa för mikroskopisk analys. Analysen kan ta upp till 4-5 veckor. Efter undersökningen kan magen upplevas spänd och uppblåst på grund av luften som tillförts. Detta kan även ge magknip. När luften kommer ut brukar obehagen försvinna. Om du har svårt att få ut luften kan rörelse, exempelvis en promenad, underlätta. Du kan äta och dricka som vanligt direkt efter undersökningen.