Stockholm
Gastro Center

Undersökning i Narkos

Om du vill bli sövd vid undersökningen måste din läkare skicka en särskild remiss för undersökning i narkos.

  • Inför undersökningen måste en hälsodeklarationsblankett fyllas i. Blanketten skickas hem till dig när vi har mottagit remissen.
  • En narkosläkare gör sedan en bedömning inför din undersökning.
  • Väntetiden är ca 8 veckor för undersökning i narkos. Under sommaren är dock denna väntetid något längre.

Undersökningarna i narkos görs på vår mottagning på Sophiahemmet.