Stockholm
Gastro Center

Undersökning i narkos

Om du vill bli sövd vid undersökningen måste din läkare skicka en särskild remiss för undersökning i narkos.

Väntetiden för undersökning i narkos är cirka 8 veckor. Under sommaren är väntetiden något längre.

Undersökningar i narkos görs på vår mottagning på Sophiahemmet.