Stockholm
Gastro Center

Läkarhuset Odenplan

På vår enhet på Odenplan bedrivs framförallt mottagningsverksamhet och till viss del även endoskopier. Här finns vår IBD-mottaging och försäkringsmottagning.

Vi vill betona att våra mottagningar på Sophiahemmet och Odenplan är en och samma klinik med samma VD, verksamhetschef och journalsystem. De flesta av våra läkare arbetar på båda adresserna. Till årsskiftet kommer verksamheterna att slås ihop och bedrivas uteslutande på Sophiahemmet.