Stockholm
Gastro Center

Stockholm Gastro Center, Läkarhuset Odenplan

lakarhuset

Stockholm Gastro Center har under 2012 förvärvat läkarmottagningen högst upp i Läkarhuset på Odenplan, plan 13. Tanken är att driva och vidareutveckla den gastroenterologiska och endoskopiska verksamheten som bedrivits där sedan närmare tjugo är tillbaka. Mag- och tarmkliniken på Odenplan ägdes tidigare av en av Stockholm Gastro Centers konsulter, och det fanns redan innan förvärvet ett nära samarbete mellan klinikerna.

Nu efter några år har verksamheten kunnat växa in i ytterligare några rum. Med anledning av att vi är trångbodda och inte kan expandera mer på Sophiahemmet sker nu en planerad fördelning av verksamheterna på dessa två adresser. På Odenplan kommer vi framöver framför allt att erbjuda mottagningsverksamhet och till viss del även endoskopier.

Vi vill betona att det fortfarande är en klinik med samma VD, verksamhetschef, gemensamt kvalitetsledningssystem och journalsystem. De flesta av våra läkare arbetar på båda adresserna. Vi arbetar kontinuerligt med att våra patienter ska ha god information och känna trygghet med den utveckling som kliniken nu är inne i.