Stockholm
Gastro Center

Stockholm Gastro Center, Försäkringsmottagning

Vi har avtal med ett flertal försäkringsbolag för undersökningar och specialistbedömningar. 
Har du en privat sjukvårdsförsäkring, kontaktar du ditt försäkringsbolag för mer information.