Stockholm
Gastro Center

IBD-mottagningen

IBD-mottagningen ligger för närvarande i Läkarhuset Odenplan. Till årsskiftet kommer verksamheten på Odenplan att flyttas till Sophiahemmet.

På IBD-mottagningen behandlas patienter med inflammatoriska tarmsjukdomar, som exempelvis Crohns sjukdom och ulcerös colit. Som patient på IBD-mottagningen har du tillgång till läkare och IBD-sjuksköterskor som du når via telefon, mail eller 1177 Vårdguiden. Här kan du får hjälp med rådgivning, läkarbesök, sjuksköterskebesök, information, utbildning och behandlingar.

Vi är delaktiga i det svenska kvalitetsregistret Swibreg som är ett register där patienter registrerar sin aktuella vårdsituation, medicinsk bakgrund samt aktuell behandling.

För mer info, gå in på www.swibreg.se