Stockholm
Gastro Center

Stockholm Gastro Center, IBD Mottagningen

Våran IBD Mottagning ligger i Läkarhuset Odenplan, plan 13.

Här behandlas patienter med IBD sjukdomar, Inflammatory Bowel Disease, som Mb Crohn och ulcerös colit.
Som patient på IBD mottagningen har du tillgång till läkare och IBD sjuksköterskor som du når via telefon, mail eller 1177 Vårdguiden.
Här kan du får hjälp med rådgivning, läkarbesök, sjuksköterskebesök, information, utbildning och behandlingar.

Vi är delaktiga i de Svenska kvalitetsregistret Swibreg som är ett register där patienter registrerar sin aktuella vårdsituation, medicinsk bakgrund, och vilka mediciner man tar.

För mer info gå in på www.swibreg.se