Stockholm
Gastro Center

Stockholm Gastro Center, Sophiahemmet

SophiahemmetStockholm Gastro Center finns på Sophiahemmet i Stockholm, ett av Sveriges äldsta privatsjukhus. Stockholm Gastro Center startades 2008 av gastrospecialisterna Bengt Lavö och Robert Löfberg. Vi är en av de största klinikerna inom området i Sverige som utför gastroskopi- och koloskopiundersökningar och även utreder och behandlar patienter med inflammatoriska tarmsjukdomar. 

  • Vi samarbetar med primärvården, sjukhus och försäkringsbolag genom att undersöka, diagnostisera och behandla patienter med mag- och tarmsjukdomar på ett kostnadseffektivt och högkvalitativt sätt.
  • Vi har vårdavtal med SLL inom gastroenterologisk specialistvård samt inom gastrointestinal endoskopi hos vuxna.
  • Vi är kvalitetscertifierade enligt KIV, Kvalitè i vården.
  • Med drygt 5 000 gastroskopier och 7 000 koloskopier/år är Stockholm Gastro Center på Sophiahemmet Sveriges största privata skopienhet.
  • Vi är ca 30 st medarbetare i verksamheten.
  • Stockholm Gastro Center är dotterbolag till Global Health Parner, en vårdkoncern med fokus på specialistvård.