Stockholm
Gastro Center

Sophiahemmet

Stockholm Gastro Center är en av de största endoskopiklinikerna i Sverige. På vår mottagning på Sophiahemmet utförs majoriteten av våra endoskopiska undersökningar. Här utförs även undersökningar i narkos. Viss mottagningsverksamhet finns också. Till årsskiftet kommer den endoskopi- och mottagningsverksamhet som i dagsläget bedrivs på Läkarhuset Odenplan att flytta till Sophiahemmet.

 

Allmänt

  • Vi samarbetar med primärvård, sjukhus och försäkringsbolag. Vi undersöker, diagnostiserar och behandlar patienter med mag- och tarmsjukdomar på ett kostnadseffektivt och högkvalitativt sätt.
  • Vi har vårdavtal med SLL inom gastroenterologisk specialistvård samt gastrointestinal endoskopi hos vuxna.
  • Vi är kvalitetscertifierade enligt KIV, Kvalitet i vården.