Sekretess och journalhantering

Sekretess och journalhantering


Tystnadsplikt och sekretess

Alla som arbetar inom hälso- och sjukvården har tystnadsplikt enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Det betyder att ingen får lämna ut uppgifter om dig, din sjukdom, din behandling eller om din privata situation utan att du själv har godkänt det. Den som bryter mot tystnadsplikten och sekretesslagen kan straffas.

GDRP - dataskyddsförordningen

Vi värnar om din integritet! Med anledning av den nya dataskyddsförordningen (GDPR) har vi uppdaterat vår integritets- och personuppgiftspolicy. I denna policy kan du bland annat läsa vad som räknas som personuppgifter samt hur vi samlar in och använder dessa uppgifter. För mer information, se länken nedan.

Hantering av dina personuppgifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sammanhållen journalföring med Take Care

Vi har sammanhållen journalföring och gör vissa uppgifter i din patientjournal tillgängliga för andra vårdgivare. Det innebär att du inte själv behöver redogöra för din vårdhistorik när du söker vård någon annanstans. Med ditt samtycke/tillåtelse kan vårdpersonalen ta del av de journaluppgifter som behövs för din vård. Du kan stå utanför sammanhållen journalföring genom att spärra uppgifter i din journal. Mer information finns www.1177.se.

Journal via nätet

Nu kan du läsa information ur din journal via nätet genom att logga in på 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Du hittar din information i Journaltjänster under rubriken Journalen. För mer information, vänligen se 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..  

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.