För vårdgivare och beställare

Inför remittering

Stockholm Gastro Center har vårdavtal med SLL inom gastroenterologisk specialistvård samt gastrointestinal endoskopi hos vuxna. Vi tar huvudsakligen emot remisser från Stockholms län, men vi kan även ta emot patienter från andra län.

Från och med 1 november 2018 har vi även ett kirurgavtal som hanterar viss kirurgi såsom anala åkommer samt operationer i dagkirurgi som till exempel ljumskbråck och galla.

Vårdgivare som önskar rådgivning inför remittering eller angående utredning och behandling av gastroenterologisk sjukdom är välkomna att kontakta oss på telefonnummer 08-406 23 08 (knappval 5).

Vårdgivare som önskar rådgivning inför remittering eller angående utredning och behandling av kirurgiska åkommor är välkomna att kontakta oss på telefonnummer 08-406 23 53

 

E-remisser

Vi tar helst emot elektroniska remisser för både undersökningar och konsultationer via journalsystemet
Take Care.


 

Pappersremisser

Skickas till:
Stockholm Gastro Center, Sophiahemmet
Box 5605, 114 86 Stockholm


Mottagning för gastroenterologi och hepatologi
– information till inremitterande läkare

Vi tar emot patienter för specialistbedömning inom gastroenterologi och hepatologi. Vi följer riktlinjerna i Viss (www.viss.nu Länk till annan webbplats.) enligt vårt uppdrag från Stockholms Läns Landsting. Det innebär att patienterna ska ha genomgått en grundläggande utredning enligt dessa riktlinjer och att kriterierna för remiss till gastroenterolog ska vara uppfyllda.

Om behov av akut, inneliggande eller högspecialiserad vård måste vi hänvisa till akutsjukhus.

Patienter med inflammatorisk tarmsjukdom och kronisk leversjukdom, som inte är i behov av akutsjukhusets eller universitetssjukhusets resurser, kan knytas till mottagningen och skötas härifrån. Patienter med funktionella diagnoser (tex dyspepsi och IBS), celiaki eller behov av gastroenterologisk specialistbedömning, erbjuds 1-2 besök på läkarmottagning, dietistkontakt och en behandlingsplan.

Därefter kommer fortsatt uppföljning att hänvisas till primärvård enligt LEON-principen (Lägsta Effektiva Omhändertagande Nivå).

Vårdgivare som önskar rådgivning inför remittering eller angående utredning och behandling av gastroenterologisk sjukdom är välkomna att kontakta oss på telefonnummer 08-406 23 08 (knappval 5).

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.