Kvalitet & resultat

Kvalitet

Patientnöjdhet mottagning

Patientnöjdhet undersökning

Medicinska resultat

Tillgänglighet

Vi bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete (Kvalitet i vården, KIV) som innebär kontroll av kvalitet på mottagning, behandling och omvårdnad.
Vi arbetar förebyggande med att förhindra vårdskador i samband med behandling såsom infektioner och andra komplikationer. Har du varit på konsultation, undersökning eller operation och vill prata med oss om din upplevelse är vi alltid tillgängliga att ta emot dig. - vi vill höra om de goda såväl som de dåliga upplevelserna.

Vi jobbar aktivt med avvikelser som rapporteras in i syfte att förbättra verksamheten ytterligare. Som ex kan det vara en rutin som behöver justeras eller att man saknar information i en kallelse som vi rättar till

Efter mottagningsbesöket och/eller endoskopisk undersökning skickar vi ut en patientnöjdhetsenkät som vi kontinuerligt går igenom för att fånga förbättringsområden.

Vi är delaktiga i det svenska kvalitetsregistret Swibreg som är ett register där patienter med inflammatorisk tarmsjukdom registrerar sin aktuella vårdsituation, medicinsk bakgrund samt aktuell behandling.

Till våren 2021 kommer vi att delta i den nationella patientenkäten för vår gastroenterologiska verksamhet. Läs mer, SKL skickar ut Länk till annan webbplats..

Resultatet av det vi gör

Vi mäter ständigt kvaliteten i det vi gör. Detta skall genomsyra hela GHP:s verksamhet. Därför deltar vi i alla nationella kvalitetsregister som finns tillgängliga och är relevanta för bolagets verksamheter och vi stödjer aktivt en utveckling av öppna kvalitetsregister.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.