Om oss

Vår mottagning

Capio Gastro Center Stockholm är en av Sveriges största endoskopikliniker. Vi jobbar på uppdrag av Stockholms läns landsting och försäkringsbolag. Vi undersöker, diagnostiserar och behandlar patienter med mag- och tarmsjukdomar på ett kostnadseffektivt och högkvalitativt sätt. Utöver endoskopisk verksamhet har vi en mottagningsverksamhet. Mottagningsverksamheten består i första hand av vår IBD-mottagning men vi har även allmän gastroenterologisk mottagning samt försäkringsmottagning.

IBD-mottagningen

På IBD-mottagningen behandlas patienter med inflammatoriska tarmsjukdomar, som exempelvis Crohns sjukdom och ulcerös colit. Som patient på IBD-mottagningen har du tillgång till läkare och IBD-sjuksköterskor som du når via telefon, mail eller 1177 Vårdguiden. Här kan du få hjälp med rådgivning, läkarbesök, sjuksköterskebesök, information, utbildning och behandlingar.


Läs merVåra väderingar - Värdegrund

På Capio Gastro Center Stockholm har vi genom den filosofin fokuserat på några värdeord som vi påminner oss varje dag. För oss är strävan efter patientnöjdhet en självklarhet. Våra hjärtan slår för en hög klinisk kvalitet och vi andas en vilja till ständiga förbättringar i verksamheten. I vår tanke och medvetenhet har vi en hög samhörighet vilket innebär att varje medarbetare känner sig delaktig, sätter laget före jaget och känner ett starkt medarbetarskap. Man kan sammanfatta vår totala kvalitet genom 4 domäner; klinisk kvalitet, administrativ kvalitet, medarbetarskap och patientupplevd kvalitet

Hög klinisk kvalitet

Hur håller vi den kliniska kvalitén?

 • Vi säkerställer att samtliga vårdutförare har rätt kompetens så att utfallet blir bästa möjliga för våra patienter
 • Vi jobbar för att varje medarbetare ska ha möjlighet till kompetensutveckling
 • Vi strävar efter att individanpassa vårdarbetet så gott det går
 • Vi tar fram riktlinjer i enlighet med ”Best practice” så att vi behandlar våra patienter på lika sätt ur ett medicinskt perspektiv och därmed minskar oönskad variation i utförande
 • Vi följer och håller oss uppdaterade med våra rutiner

Vilja till ständiga förbättringar

Vad kan jag göra bättre imorgon?

 • Jag utgår från ”Best practice”
 • Jag är en problemlösare
 • Vi välkomnar nya förslag och idéer som kommer från verksamhet och patienter
 • Genom att omvärldsbevaka andra branscher håller vi oss uppdaterade på nyheter och förbättringar
 • Att inte på förhand veta hur man gör jobbet
 • Vi söker ständigt nya och bättre sätt att utvecklas på. Det vi gör i dag kan vi göra lite bättre i morgon.
 • Förmågan att hitta lösningar på omöjliga utmaningar är det som gjort oss framgångsrika och inspirerar oss inför nästa utmaning.

Hög samhörighet

Hur arbetar vi tillsammans?

 • När jag ser ett problem hjälper jag till att lösa det. Jag tar gärna ett steg bakåt och ger plats åt en kollega
 • Som medarbetare och kollega är jag ödmjuk och jag värnar om en god arbetsmiljö
 • Jag sätter laget före jaget
 • Jag bidrar till att min arbetsplats ska vara attraktiv
 • Vi är starka när vi litar på varandra, strävar åt samma håll och har roligt när vi arbetar tillsammans.
 • Vi strävar efter en mångfaldig och inkluderande arbetsmiljö där varje medarbetare känner sig uppskattad för den man är och där man får bekräftelse för sina olika talanger och kan vara sig själv.

Patientnöjdhet

Vad gör vi för dig, hur når vi bästa patientnöjdhet?

 • Vi tror på delaktighet hos våra patienter. Som patient ska jag få hjälp när jag har besvär och kunna styra när jag vill komma i största möjliga mån.
 • Som patient ska du få möjlighet att kontakta oss på olika sätt. Det är lika självklart att ringa oss som att skriva till oss via digitala kontaktvägar på ett säkert sätt.
 • Genom att var lyhörd för dina synpunkter blir vi bättre och starkare.
 • När du som patient kommer till oss ska du känna dig välkommen och trygg att vi hjälper dig på bästa sätt. Vi ser dig.
 • Vi tänker alltid ur ett miljöperspektiv och sätter höga krav på oss själva och våra leverantörer

I varje kvalitetsdomän har vi med oss miljöaspekten där vi ska bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. Vår värdegrund skall utgöra grunden för vårt miljöarbete och samtliga anställda skall arbeta för att kontinuerligt minska bolagets skadeeffekter på miljön. Vi följer gällande lagar och förordningar. Vi arbetar proaktivt och ansvarsfullt och förbereder oss för kommande krav inom miljöområdet.

Vi tydliggör och kommunicerar miljöarbetet ut i organisationen. Samtliga medarbetare skall vara informerade om företagets miljömål. Vi arbetar för att höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla medarbetare samt uppmuntra dem till att ta hänsyn till vår miljö i det dagliga arbetet. Miljöarbetet skall vara en naturlig del av verksamheten och integreras i det löpande arbetet. Miljöhänsyn skall tas vi planering, upphandling och beslut. Konsekvenser för hälsa och miljö skall alltid beaktas vid beslutsfattande. Detta gäller såväl internt som externt, exempelvis i samband med upphandling av nya avtal och samarbetspartners.

Vi har i vår verksamhet identifierat följande områden som våra viktigaste ur miljösynpunkt:

 • Läkemedel
  Vi arbetar aktivt med åtgärder för att minska utsläpp av läkemedelssubstanser enl landstingets förteckning över miljöbelastande läkemedel. Vi följer” Kloka listan”
 • Brand
  Brandombud ska utses på båda enheterna. En medarbetare ska utbildas i SBA samt en plan för nödlägesberedskap ska tas fram. All personal ska genomgå brandutbildning kontinuerligt varje år, vartannat? All nyanställd personal ska enl checklista gå igenom brandrutiner på enheten
 • Elekronik
  All elektronik som inte används ska kasseras som återvinning och ej sparas på enheten


KONTAKT

Tveka inte att kontakta oss.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.