Synpunkter

För att kunna bli bättre vill vi veta vad du som patient eller närstående tycker om vården hos oss. Vi vill gärna ha dina synpunkter, både ris och ros. Det hjälper oss att förbättra vården och servicen på sjukhuset.

Så här lämnar du synpunkter till oss

För frågor om din vård bör du i första hand kontakta personalen eller chefen på kliniken där du blivit behandlad.

Du kan meddela oss via 1177.se eller ringa på telefonnummer 08-406 23 08.

Patientnämnden
Patientnämnden är en fristående och opartisk instans som kan informera dig om vilka rättigheter du har i vården. De kan också ge dig råd och stöd om du vill söka ersättning för skada du fått i samband med vård. Patientnämnden kan hjälpa dig som patient eller närstående att föra fram klagomål till verksamheten och se till att de blir besvarade. Patientnämnden utreder inte själv klagomål utan fungerar som ett stöd för dig och som länk till verksamheten.

Patientnämnden
Box 17535, 118 91 Stockholm
Tel: 08-690 67 00

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Efter att du har kontaktat vårdverksamheten eller patientnämnden kan Inspektionen för vård och omsorg, IVO, under vissa förutsättningar utreda ditt klagomål.

IVO har från och med 1 januari 2018 bara skyldighet att utreda händelser som inneburit att patienten fått en bestående skada, ett väsentligt ökat behov av vård eller avlidit. IVO ska även utreda klagomål som gäller tvångsvård och händelser som allvarligt och på ett negativt sätt påverkat självbestämmande, integritet eller rättslig ställning. För att IVO ska kunna utreda ett klagomål bör det lämnas in inom två år från det att händelsen inträffat.

Ivo
Box 6202
102 34 Stockholm
Tel: 010-788 50 00

LÖF - Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag
Om du drabbas av en skada när du vårdas inom offentlig sjuk- eller tandvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen. Drygt 40 % av anmälda fall får ersättning. När man inte får ersättning beror det oftast på att skadan inte hade kunnat undvikas.

LÖF
Box 17830, 118 94 Stockholm
Tel: 08-5510 1000

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.