Gastroskopi

Allmänt

Vid en gastroskopi undersöks matstrupe, magsäck och tolvfingertarm med hjälp av ett endoskop. Om du har besvär med exempelvis smärta eller obehag i magen kan en gastroskopi vara en del av utredningen. Vid undersökningen är det möjligt att se om det exempelvis föreligger sår eller inflammation. Det är även möjligt att ta vävnadsprover från slemhinnan.

Förberedelser

Inför undersökningen måste du vara fastande i 6 timmar. Detta innebär att du inte får äta eller dricka under denna period. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner för att säkerställa att magsäcken är tom vid undersökningstillfället.

Hur går undersökningen till?

Innan undersökningen påbörjas erhåller du en lokalbedövning i svalget. Detta för att dämpa kräkreflexerna. Därefter lägger du dig på vänster sida och ett bitmunstycke placeras i din mun för att skydda endoskopet. Endoskopisten för därefter in endoskopet via din mun och inspekterar matstrupe, magsäck och tolvfingertarm. Undersökningen tar ungefär 3-4 minuter. En gastroskopi är vanligtvis inte smärtsam, men kan upplevas som obehaglig. Viktigt att komma ihåg är att luftvägarna är fria hela tiden, du kan alltså andas precis som vanligt under undersökningen.

Om du känner dig orolig inför undersökningen kan du få avslappnande medicin. Observera att du då inte får köra bil under resten av dagen. Den avslappnande medicinen ges i direkt anslutning till undersökningen och kräver ingen särskild förberedelse från din sida.

Efter undersökningen

Endoskopisten ger besked om resultatet direkt. Om vävnadsprover tas skickas dessa för mikroskopisk analys. Analysen kan ta upp till 4-5 veckor. Du kan äta och dricka som vanligt igen när bedövningen i svalget har släppt, detta sker vanligtvis inom 20-30 minuter. Om du har fått avslappnande medicin finns det möjlighet att stanna kvar och vila en stund efter avslutad undersökning.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.